ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 (สุขสำราญ)  15- 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านกำพวน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,13:56   อ่าน 317 ครั้ง